FF8614-1

Thương hiệu: FANFARO SKU: ATF000152

356.000₫


Bình nhựa: 1 lít
AZF 8
ZF S671 090 310/311/312
AUDI/VW G 060162 A1/A2/A6
BMW 83222152426
Land Rover LR023288/LR023289

Số lượng (còn lại: 20 sản phẩm)

Loại xe
ĐỘNG CƠ
Công suất
Mã lực
DUNG TÍCH
XY LANH
Máy Kiểu dáng Năm
ILX 2.4 K24W7 148-201 2400 Xăng Saloon/Sedan 01/2016-/
Loại xe
ĐỘNG CƠ
Công suất
Mã lực
DUNG TÍCH
XY LANH
Máy Kiểu dáng Năm
Giulia 2.0 55273835 147-200 1995 Xăng Saloon/Sedan 08/2016-/
Giulia 2.2 55268818 132-180 2143 Dầu Saloon/Sedan 04/2017-/
Stelvio 2.0 55273835 206-280 1995 Xăng SUV 12/2016-/
Stelvio 2.9 670050436 375-510 2891 Xăng SUV 11/2017-/
Loại xe
ĐỘNG CƠ
Công suất
Mã lực
DUNG TÍCH
XY LANH
Máy Kiểu dáng Năm
DB11 4.0 V8 178980 375-510 3982 Xăng Coupe 10/2016-/
Rapide 5.9 S V12 AM29 412-560 5935 Xăng Saloon/Sedan 02/2014-/
Vanquish S 5.9 V12 AM29 433-589 5935 Xăng Coupe 11/2016-/
Loại xe
ĐỘNG CƠ
Công suất
Mã lực
DUNG TÍCH
XY LANH
Máy Kiểu dáng Năm
A4 1.8 TFSI CDHB 118-160 1798 Xăng Saloon/Sedan 09/2009-03/2012
A4 1.8 TFSI CDHB 118-160 1798 Xăng Saloon/Sedan 09/2009-03/2012
A4 1.8 TFSI CABB 118-160 1798 Xăng Saloon/Sedan 09/2009-03/2012
A4 1.8 TFSI CABB 118-160 1798 Xăng Saloon/Sedan 09/2009-03/2012
A7 Sportback 3.0 TFSI quattro CREC 245-333 2995 Xăng Hatchback 05/2014-/
A7 Sportback 3.0 TFSI quattro CREC 245-333 2995 Xăng Hatchback 05/2014-/
A8 3.0 TFSI quattro CGWD 228-310 2995 Xăng Saloon/Sedan 11/2011-/
A8 3.0 TFSI quattro CGWD 228-310 2995 Xăng Saloon/Sedan 11/2011-/
A8 3.0 TFSI quattro CGWD 228-310 2995 Xăng Saloon/Sedan 11/2011-/
A8 3.0 TFSI quattro CGWD 228-310 2995 Xăng Saloon/Sedan 11/2011-/
A8 3.0 TFSI quattro CREA 228-310 2995 Xăng Saloon/Sedan 11/2011-/
A8 3.0 TFSI quattro CREA 228-310 2995 Xăng Saloon/Sedan 11/2011-/
A8 3.0 TFSI quattro CREA 228-310 2995 Xăng Saloon/Sedan 11/2011-/
A8 3.0 TFSI quattro CREA 228-310 2995 Xăng Saloon/Sedan 11/2011-/
A8 4.0 TFSI quattro CTGA 320-435 3993 Xăng Saloon/Sedan 10/2013-/
A8 4.0 TFSI quattro CTGA 320-435 3993 Xăng Saloon/Sedan 10/2013-/
A8 4.0 TFSI quattro CTGA 320-435 3993 Xăng Saloon/Sedan 10/2013-/
A8 4.0 TFSI quattro CTGA 320-435 3993 Xăng Saloon/Sedan 10/2013-/
Q5 2.0 TFSI quattro CPMB 162-220 1984 Xăng Crossover 05/2013-/
Q5 2.0 TFSI quattro CPMA 155-211 1984 Xăng Crossover 11/2008-/
Q5 2.0 TFSI quattro CDNC 155-211 1984 Xăng Crossover 11/2008-/
Q5 2.0 TFSI quattro CAEB 155-211 1984 Xăng Crossover 11/2008-/
Q7 3.0 TFSI quattro CREC 245-333 2995 Xăng SUV 01/2015-/
Q7 3.0 TFSI quattro CJTC 200-272 2995 Xăng SUV 05/2010-08/2015
Q7 3.0 TFSI quattro CJWC 200-272 2995 Xăng SUV 05/2010-08/2015
Q7 3.0 TFSI quattro CJTB 245-333 2995 Xăng SUV 05/2010-08/2015
Q7 3.0 TFSI quattro CJWB 245-333 2995 Xăng SUV 05/2010-08/2015
Q7 3.0 TFSI quattro CNAA 245-333 2995 Xăng SUV 05/2010-08/2015
Q7 3.0 TFSI quattro CTWA 245-333 2995 Xăng SUV 05/2010-08/2015
Q7 2.0 TFSI CVJA 185-252 1984 Xăng SUV 08/2015-/
Q7 2.0 TFSI CYMC 185-252 1984 Xăng SUV 08/2015-/
Q7 2.0 TFSI CYRB 185-252 1984 Xăng SUV 08/2015-/
Q8 55 TFSI DCBD 320-435 2995 Xăng SUV 02/2018-/
Loại xe
ĐỘNG CƠ
Công suất
Mã lực
DUNG TÍCH
XY LANH
Máy Kiểu dáng Năm
Bentayga Design Series 4.0 V8 DCUA 404-549 3996 Xăng SUV 01/2018-/
Bentayga 6.0 W12 DDBB 447-608 5950 Xăng SUV 11/2015-/
Continental GT V8 CMMC 372-507 3993 Xăng Coupe 03/2012-/
Flying Spur 6.0 W12 S DBDE 467-635 5998 Dầu Saloon/Sedan 11/2015-/
Mulsanne 6.8 V8 CKBB 377-512 6752 Xăng Saloon/Sedan 10/2009-/
Mulsanne 6.8 V8 CZMB 377-512 6752 Xăng Saloon/Sedan 10/2009-/
Loại xe
ĐỘNG CƠ
Công suất
Mã lực
DUNG TÍCH
XY LANH
Máy Kiểu dáng Năm
116i 1.6 N13 B16 A 100-136 1598 Xăng Hatchback 12/2011-/
118i 1.5 B38 B15 A 100-136 1499 Xăng Hatchback 03/2015-/
328i 2.0 N20 B20 A 180-245 1997 Xăng Saloon/Sedan 05/2011-07/2016
328i 2.0 N26 B20 A 180-245 1997 Xăng Saloon/Sedan 05/2011-07/2016
328i 2.0 N20 B20 A 180-245 1997 Xăng Saloon/Sedan 05/2011-07/2016
328i 2.0 N26 B20 A 180-245 1997 Xăng Saloon/Sedan 05/2011-07/2016
328i Gran Turismo 2.0 N20 B20 A 180-245 1997 Xăng Hatchback 05/2013-/
328i Gran Turismo 2.0 N26 B20 A 180-245 1997 Xăng Hatchback 05/2013-/
330i 2.0 B46 B20 B 185-252 1998 Xăng Saloon/Sedan 09/2014-/
330i 2.0 B48 B20 B 185-252 1998 Xăng Saloon/Sedan 09/2014-/
330i 2.0 B46 B20 B 185-252 1998 Xăng Saloon/Sedan 09/2014-/
330i 2.0 B48 B20 B 185-252 1998 Xăng Saloon/Sedan 09/2014-/
420i Coupe 2.0 N20 B20 A 135-184 1997 Xăng Coupe 10/2013-/
420i Coupe 2.0 N20 B20 A 135-184 1997 Xăng Coupe 10/2013-/
420i Coupe 2.0 N20 B20 B 135-184 1997 Xăng Coupe 10/2013-/
420i Coupe 2.0 N20 B20 B 135-184 1997 Xăng Coupe 10/2013-/
420i Gran Coupe 2.0 B48 B20 A 135-184 1998 Xăng Coupe 02/2016-/
420i Gran Coupe 2.0 N20 B20 B 135-184 1998 Xăng Coupe 03/2014-/
420i Cabriolet 2.0 N20 B20 B 135-184 1997 Xăng Convertible 07/2014-/
420i Cabriolet 2.0 N20 B20 B 135-184 1997 Xăng Convertible 07/2014-/
420i Cabriolet 2.0 B48 B20 A 135-184 1998 Xăng Convertible 02/2016-/
420i Cabriolet 2.0 B48 B20 A 135-184 1998 Xăng Convertible 02/2016-/
428i Gran Coupe 2.0 N20 B20 A 180-245 1997 Xăng Coupe 07/2013-/
428i Gran Coupe 2.0 N26 B20 A 180-245 1997 Xăng Coupe 07/2013-/
428i Cabriolet 2.0 N20 B20 A 180-245 1997 Xăng Convertible 07/2013-/
428i Cabriolet 2.0 N26 B20 A 180-245 1997 Xăng Convertible 07/2013-/
428i Cabriolet 2.0 N20 B20 A 180-245 1997 Xăng Convertible 07/2013-/
428i Cabriolet 2.0 N26 B20 A 180-245 1997 Xăng Convertible 07/2013-/
430i Gran Coupe 2.0 B48 B20 A 185-252 1998 Xăng Coupe 01/2016-/
430i Gran Coupe 2.0 B48 B20 B 185-252 1998 Xăng Coupe 01/2016-/
430i Cabriolet 2.0 B48 B20 A 185-252 1998 Xăng Convertible 01/2016-/
430i Cabriolet 2.0 B48 B20 B 185-252 1998 Xăng Convertible 01/2016-/
430i Cabriolet 2.0 B48 B20 A 185-252 1998 Xăng Convertible 01/2016-/
430i Cabriolet 2.0 B48 B20 B 185-252 1998 Xăng Convertible 01/2016-/
520i 2.0 N20 B20 A 135-184 1997 Xăng Saloon/Sedan 10/2010-10/2016
520i 2.0 N20 B20 B 135-184 1997 Xăng Saloon/Sedan 10/2010-10/2016
523i 2.5 N52 B25 A 150-204 2497 Xăng Saloon/Sedan 01/2009-08/2011
523i 2.5 N52 B25 AF 150-204 2497 Xăng Saloon/Sedan 01/2009-08/2011
523i 2.5 N52 B25 B 150-204 2497 Xăng Saloon/Sedan 01/2009-08/2011
523i 2.5 N52 B25 BF 150-204 2497 Xăng Saloon/Sedan 01/2009-08/2011
528i 3.0 N53 B30 A 190-258 2996 Xăng Saloon/Sedan 01/2009-08/2011
528i Gran Turismo 2.0 N20 B20 A 180-245 1997 Xăng Saloon/Sedan 01/2013-/
530i 2.0 B48 B20 B 185-252 1998 Xăng Saloon/Sedan 11/2016-/
535i Gran Turismo 3.0 N55 B30 A 225-306 2979 Xăng Hatchback 01/2010-/
640i Gran Coupe 3.0 N55 B30 A 235-320 2979 Xăng Coupe 09/2011-/
730i, Li 3.0 N52 B30 A 200-272 2996 Xăng Saloon/Sedan 06/2008-12/2015
730i, Li 3.0 N52 B30 A 200-272 2996 Xăng Saloon/Sedan 06/2008-12/2015
730i, Li 3.0 N52 B30 A 200-272 2996 Xăng Saloon/Sedan 06/2008-12/2015
730i, Li 3.0 N52 B30 A 200-272 2996 Xăng Saloon/Sedan 06/2008-12/2015
730i, Li 3.0 N52 B30 BF 200-272 2996 Xăng Saloon/Sedan 06/2008-12/2015
730i, Li 3.0 N52 B30 BF 200-272 2996 Xăng Saloon/Sedan 06/2008-12/2015
730i, Li 3.0 N52 B30 BF 200-272 2996 Xăng Saloon/Sedan 06/2008-12/2015
730i, Li 3.0 N52 B30 BF 200-272 2996 Xăng Saloon/Sedan 06/2008-12/2015
730i, Li 2.0 B48 B20 B 190-258 1998 Xăng Saloon/Sedan 02/2016-/
730i, Li 2.0 B48 B20 B 190-258 1998 Xăng Saloon/Sedan 02/2016-/
740i, Li 3.0 N55 B30 A 235-320 2979 Xăng Saloon/Sedan 07/2012-12/2015
740i, Li 3.0 N55 B30 A 235-320 2979 Xăng Saloon/Sedan 07/2012-12/2015
740i, Li 3.0 N55 B30 A 235-320 2979 Xăng Saloon/Sedan 07/2012-12/2015
740i, Li 3.0 N55 B30 A 235-320 2979 Xăng Saloon/Sedan 07/2012-12/2015
740i, Li 3.0 B58 B30 A 240-326 2998 Xăng Saloon/Sedan 09/2015-/
740i, Li 3.0 B58 B30 A 240-326 2998 Xăng Saloon/Sedan 09/2015-/
760i, Li 6.0 N74 B60 A 400-544 5972 Xăng Saloon/Sedan 09/2009-12/2015
760i, Li 6.0 N74 B60 A 400-544 5972 Xăng Saloon/Sedan 09/2009-12/2015
760i, Li 6.0 N74 B60 A 400-544 5972 Xăng Saloon/Sedan 09/2009-12/2015
760i, Li 6.0 N74 B60 A 400-544 5972 Xăng Saloon/Sedan 09/2009-12/2015
840i Gran Coupe 3.0 B58 B30 C 250-340 2998 Xăng Coupe 07/2019-/
840i Gran Coupe 3.0 B58 B30 C 250-340 2998 Xăng Coupe 07/2019-/
M5 4.4 S63B44B 411-600 2979 Xăng Saloon/Sedan 01/2017-/
M8 Coupe 4.4 S63B44T4 441-600 4395 Xăng Coupe 01/2018-/
M8 Coupe 4.4 S63B44T4 441-600 4395 Xăng Coupe 01/2018-/
M8 Coupe 4.4 S63B44T4 441-600 4395 Xăng Coupe 01/2018-/
M8 Competiton 4.4 S63 B44 B 460-625 4395 Xăng Coupe 07/2019-/
M8 Competiton 4.4 S63 B44 B 460-625 4395 Xăng Coupe 07/2019-/
M8 Competiton 4.4 S63 B44 B 460-625 4395 Xăng Coupe 07/2019-/
M850i xDrive 4.4 N63 B44 D 390-530 4395 Xăng Coupe 09/2019-/
M850i xDrive 4.4 N63 B44 D 390-530 4395 Xăng Coupe 09/2019-/
M850i xDrive 4.4 N63 B44 D 390-530 4395 Xăng Coupe 09/2019-/
X2 sDrive 20i 2.0 B48 A20 A 141-192 1998 Xăng Hatchback 02/2018-/
X3 20i 2.0 N20 B20 A 135-184 1997 Xăng Crossover 09/2011-/
X3 28i 3.0 N52 B30 A 190-258 2996 Xăng Crossover 04/2011-/
X3 28i 3.0 N52 B30 AF 190-258 2996 Xăng Crossover 04/2011-/
X3 28i 3.0 N52 B30 BF 190-258 2996 Xăng Crossover 04/2011-/
X3 30i 2.0 B46 B20 B 185-252 1998 Xăng Crossover 12/2017-/
X3 30i 2.0 B48 B20 B 185-252 1998 Xăng Crossover 12/2017-/
X4 20i 2.0 N20 B20 A 135-184 1997 Xăng Crossover 07/2013-/
X4 28i 2.0 N20 B20 A 180-245 1997 Xăng Crossover 05/2013-/
X4 M Competition 3.0 S58B30A 375-510 2993 Xăng SUV 03/2019-/
X5 35i 3.0 N55 B30 A 225-306 2979 Xăng SUV 09/2010-06/2013
X5 35i 3.0 N55 B30 A 225-306 2979 Xăng SUV 11/2013-/
X5 35i 3.0 N55 B30 A 225-306 2979 Xăng SUV 11/2013-/
X5 40i 3.0 B58 B30 C 250-340 2998 Xăng SUV 10/2018-/
X5 50i 4.4 N63 B44 B 330-449 4395 Xăng SUV 07/2013-/
X5 50i 4.4 N63 B44 B 330-449 4395 Xăng SUV 07/2013-/
X5 M Competition 4.4 S63 B44 B 441-600 4395 Xăng SUV 12/2019-/
X6 xDrive 35i 3.0 N54 B30 A 225-306 2979 Xăng SUV 12/2014-/
X6 xDrive 35i 3.0 N55 B30 A 225-306 2979 Xăng SUV 12/2014-/
X6 xDrive 40i M Sport 3.0 B58 B30 C 250-340 2998 Xăng SUV 08/2019-/
X7 xDrive 40i 3.0 B58 B30 C 250-340 2998 Xăng SUV 12/2018-/
Z4 Roadster 20i 2.0 N20 B20 A 135-184 1997 Xăng Convertible 09/2011-/
Z4 sDrive 30i 2.0 B46 B20 B 190-258 1998 Xăng Convertible 11/2018-/
Z4 sDrive 30i 2.0 B48 B20 B 190-258 1998 Xăng Convertible 11/2018-/
X4 xDrive20i 2.0 B48 B20 B 135-184 1998 Xăng Crossover 04/2018-/
Loại xe
ĐỘNG CƠ
Công suất
Mã lực
DUNG TÍCH
XY LANH
Máy Kiểu dáng Năm
Camaro 3.6 LFX 241-328 3564 Xăng Convertible 12/2012-/
Chất lỏng tổng hợp hiện đại được thiết kế để sử dụng cho hầu hết các xe Alpina, Aston Martin, Audi, BMW, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, VW được trang bị 8-, 6- và 5 truyền tốc độ tự động của ZF Friedrichshafen AG. Đảm bảo chuyển số thoải mái ở nhiệt độ thấp, bảo vệ chống mài mòn thông qua ma sát và kéo dài tuổi thọ làm việc của hộp số tự động. Gói phụ gia đặc biệt làm tăng hiệu suất và độ tin cậy của khớp nối thủy động lực, bánh răng, truyền động servo thủy lực. Tăng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.